http://Phần%20mềm%20Quản%20lý%20Ruộng%20mía%20Mobile
Phần mềm Quản lý Ruộng mía Mobile
Công ty Cổ Phần Giải pháp và Công Nghệ INNO xin giới thiệu phần mềm Quản lý Ruộng mía ứng dụng trên nên tảng di động. (more…)
Details
http://Quản%20lí%20gia%20phả%20trên%20Smartphone
Quản lí gia phả trên Smartphone
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lí gia phả
Details
http://Ứng%20dụng%20Smart%20Firesolution
Ứng dụng Smart Firesolution
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Smart Firesolution
Details
http://Quản%20lý%20Mía%20đường%20Trà%20Vinh
Quản lý Mía đường Trà Vinh
Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý mía đường Trà Vinh
Details
http://Quản%20lý%20Mía%20đường%20Sơn%20La
Quản lý Mía đường Sơn La
Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý mía đường Sơn La
Details
Giới thiệu về chúng tôi

Giới thiệu về chúng tôi

Công ty Cổ Phần Giải pháp và Công Nghệ INNO chuyên biệt  trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ và phát triển các sản phẩm phần mềm. Giải pháp, sản phẩm và dịch vụ của INNO được phát triển trên những nền tảng công nghệ tiến bộ nhất, nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng. (more…)

Sản phẩm và giải pháp

INNOTECH cung cấp Giải pháp, Sản phẩm phần mềm đóng gói nhằm giải quyết các bài toán về hệ thống công nghệ thông tin trong các khối chính phủ, doanh nghiệp, ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục và viễn thông.

Công ty Cổ Phần Giải pháp và Công Nghệ INNO

Công ty Cổ Phần Giải pháp và Công Nghệ INNO chuyên biệt  trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ và phát triển các sản phẩm phần mềm. Giải pháp, sản phẩm và dịch vụ của INNO được phát triển trên những nền tảng công nghệ tiến bộ nhất, nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Đọc Thêm

Các dự án tiêu biểu

Quản lý Mía đường Sơn La
Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý mía đường Sơn La
Quản lý Mía đường Trà Vinh
Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý mía đường Trà Vinh
Ứng dụng Smart Firesolution
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Smart Firesolution
Quản lí gia phả trên Smartphone
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lí gia phả

Bài viết

Phần mềm Quản lý Ruộng mía Mobile
21 Jul

Công ty Cổ Phần Giải pháp và Công Nghệ INNO xin giới thiệu phần mềm Quản lý Ruộng mía ứng dụng trên nên tảng di động.

Quản lí gia phả trên Smartphone
20 Jul

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lí gia phả

Ứng dụng Smart Firesolution
20 Jul

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Smart Firesolution

Liên hệ với chúng tôi