Công ty Cổ Phần Giải pháp và Công Nghệ INNO xin giới thiệu phần mềm Quản lý Ruộng mía ứng dụng trên nên tảng di động.

Ứng dụng

  • Phần mềm cho phép người sử dụng quản lý những hình ảnh ruộng mía mà người dùng chụp trong quá trình khảo sát.
  • Sao lưu hình ảnh trên các thư mục cụ thể được phân loại dựa trên thửa ruộng và xứ đồng.
  • Gửi hình ảnh về hệ thống quản lý

Ưu điểm của phần mềm

  • Có chức năng đăng nhập tăng tính bảo mật người dùng
  • Cho phép chọn tên xứ đồng ứng với xứ đồng mà tài khoản quản lý
  • Hiển thị các bức ảnh đã được chụp và nhóm theo thửa ruộng tương ứng
  • Dễ dàng thực hiện, cho phép gửi hình ảnh lên máy chủ quản lý.
  • Có thể sử dụng khi không có mạng.

Một số hình ảnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *