Giới thiệu về chúng tôi

Giới thiệu về chúng tôi

Công ty Cổ Phần Giải pháp và Công Nghệ INNO chuyên biệt  trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ và phát triển các sản phẩm phần mềm. Giải pháp, sản phẩm và dịch vụ của INNO được phát triển trên những nền tảng công nghệ tiến bộ nhất, nhằm đem lại lợi ích tốt nhất […]

Read More

EduSolution

Các sản phẩm ứng dụng trong Giáo dục và Đào tạo • Phần mềm quản lý đào tạo đại học (INNO.EDU) • Phần mềm quản lý đào tạo đại học (INNO.EDU)• Phần mềm quản lý thi trắc nghiệm (INNO.TEST)

Read More

MDSolution

Các phần mềm hỗ trợ sản xuất Mía đường Phần mềm quản lý nguyên liệu mía đường (INNO.SugarCane)

Read More

FireSolution

Các ứng dụng liên quan đến phòng cháy, chữa cháy rừng Phần mềm phân vùng trọng điểm cháy cho Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa. Phần mềm cảnh báo cháy rừng phát hiện điểm cháy rừng cho Chi cục Kiểm lâm vùng II (FFSOLUTION2016) Phần mềm phát hiện mất rừng tự động từ ảnh vệ […]

Read More